call now : 08-9965-7687

ตระกร้าสินค้าของคุณ

รายการ สินค้า
จำนวน
ราคา(รวมVAT7%)

ฟลอร์ฮาร์ด เดนเนอร์ เอ็น.เอ็ม

สีธรรมชาติ ขนาด 25 KG / ถุง

เป็นเงิน             3,825 บาท

ปูนปรับระดับ FLOORITE OVERLAYMENT

ขนาด 25 กก. / ถุง

เป็นเงิน             2,244 บาท

เลือกซื้อสินค้าต่อ

ราคาสินค้า

มูลค่าสินค้า :
6,069 .-

ยอดสุทธิ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):

6,069 .-

ดำเนินการชำระเงิน