call now : 08-9965-7687

ตระกร้าสินค้าของคุณ

รายการ สินค้า
จำนวน
ราคา(รวมVAT7%)

FORM FREE

ขนาด 200 ลิตร / ถัง

เป็นเงิน             328,383 บาท

ปูนเกราท์เอนกประสงค์ (G.P.GROUT)

ขนาด 25 กก. / ถุง

เป็นเงิน             6,336 บาท

เลือกซื้อสินค้าต่อ

ราคาสินค้า

มูลค่าสินค้า :
334,719 .-

ยอดสุทธิ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):

334,719 .-

ดำเนินการชำระเงิน