call now : 08-9965-7687

149 เคย์ตัน เคมิคอล โบลท์

products / โพลียูริเทรน และอีพ๊อกซี่ (Polyurethane & Epoxy) / 149 เคย์ตัน เคมิคอล โบลท์

 • 149 เคย์ตัน เคมิคอล โบลท์

  พุกเคมี (Chemical Bolt) สำหรับยึดเหล็กหรือ Stud ใช้เพื่อเจาะยึด Bolt,Stud และเหล็ก เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง แห้งเร็วทันที สามารถทำงานแนวดิ่ง เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร หรือเสริมเหล็กโครงสร้าง     (ซื้อไม่เต็มกล่อง)   ขนาด M10 / หลอด    ราคา   (50)   46   บาท
     (ซื้อไม่เต็มกล่อง)   ขนาด M12 / หลอด    ราคา   (60)   55   บาท
     (ซื้อไม่เต็มกล่อง)   ขนาด M16 / หลอด    ราคา   (80)   73   บาท
     (ซื้อไม่เต็มกล่อง)   ขนาด M20 / หลอด    ราคา   (140)   128   บาท
     (ซื้อยกกล่อง)   ขนาด M10(20หลอด/กล่อง) / กล่อง    ราคา   (1,000)   820   บาท
     (ซื้อยกกล่อง)   ขนาด M12 (20หลอด/กล่อง) / กล่อง    ราคา   (1,200)   1,000   บาท
     (ซื้อยกกล่อง)   ขนาด M16 (10หลอด/กล่อง) / กล่อง    ราคา   (800)   665   บาท
     (ซื้อยกกล่อง)   ขนาด M20 (10หลอด/กล่อง) / กล่อง    ราคา   (1,400)   1,155   บาท
     (ซื้อยกลัง)   ขนาด M10 (400หลอด/ลัง) / ลัง    ราคา   (0)   12,760   บาท
     (ซื้อยกลัง)   ขนาด M12 (400หลอด/ลัง) / ลัง    ราคา   (0)   15,310   บาท
     (ซื้อยกลัง)   ขนาด M16 (200หลอด/ลัง) / ลัง    ราคา   (0)   10,210   บาท
     (ซื้อยกลัง)   ขนาด M20 (200หลอด/ลัง) / ลัง    ราคา   (0)   17,350   บาท
     (ซื้อไม่เต็มกล่อง)   ขนาด M24 / หลอด    ราคา   (260)   237   บาท
     (ซื้อยกกล่อง)   ขนาด M24 (10หลอด/กล่อง) / กล่อง    ราคา   (2,200)   1,750   บาท