call now : 08-9965-7687

919 ปูนเกราท์เอนกประสงค์ (G.P.GROUT)

products / ปูนปรับระดับ และซ่อมโครงสร้าง (Self Levelling & Grout) / 919 ปูนเกราท์เอนกประสงค์ (G.P.GROUT)

  • 919 ปูนเกราท์เอนกประสงค์ (G.P.GROUT)

    ปูนซีเมนต์เกราท์ ใช้เกราท์ อุด ซ่อม เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง ไม่หดตัว สำหรับซ่อมคาน เสา ฐานราก พื้น และแท่นรองรับเครื่องจักร       ขนาด 25 กก. / ถุง    ราคา   (325)   200   บาท