call now : 08-9965-7687

FAQ

เนื่องจากการเสื่อมของผิวหน้าคอนกรีต หรือเกิดการกร่อนเนื่องจากการขัดสีหรือจากการกัดเซาะของน้ำฝน ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นและน้ำมันบ่มพื้นด้วยน้ำจนกระทั่งอิ่มน้ำ กวาดหรือเป่าจนพื้นหมาด จากนั้นใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเก่า-ใหม่"แองเคิ้ล-อิท (จิงโจ้205)" ทาทับ 2 ครั้งรอจนกระทั่งน้ำยาประสานคอนกรีตระเหยจนแห้ง เททับด้วยปูนซีเมนต์ปรับระดับบาง"ฟลอร์ไรท์ เอส เอช(จิงโจ้912)"รอจนกระทั้งรับกำลังอัดได้ จึงเปิดใช้งาน ข้อควรระมัดระวัง ระหว่างการเทปูนซีเมนต์ปรับระดับบาง"ฟลอร์ไรท์ เอช เอส(จิงโจ้912)"ควรเทในเวลาเย้นหรือป้องกันแสงแดดเผา ให้สูญเสียน้ำรวดเร็ว
เนื่องมาจาก ระบบกันซึมเดิมเสื่อม , ครอบสันคอนกรีต และกระเบื้อง มีรอยแตกร้าว ติดตั้งระบบกันซึมตามแนวสันหลังคาคอนกรีตด้วย "คอนไลท์ การ์ดเอ็น (จิงโจ้301)" เพื่อป้องกัน น้ำรั่วซึม (หากรอยแตกร้าวกว้างกว่า 0.5มม.ควรยาแนวรอยแตกด้วย"คอนไลท์ โพลียูรีเทนซีแลนท์(จิงโจ้181) ) ก่อนการติดตั้งระบบกันซึมติดตั้งระบบกันซึมกระเบื้องหลังคาที่มีรอยแตกร้าวใหม่(หากรอยแตกร้าวกว้างกว่า 0.5มม. ควรยาแนวรอยแตกร้าวด้วย"คอนไลท์ โพลียูรีเทรน(จิงโจ้181)"ก่อนการติดตั้งระบบกันซึม ข้อควรระมัดระวัง การติดตั้งระบบกันซึม กระเบื้องที่แตกร้าวสีของกระเบื้องที่ติดตั้งระบบกันซึม จะไม่เหมือนกระเบื้องหลังคาแผ่นอื่นๆ
เนื่องจากการสกัดปูนปูกระเบื้องเก่าออกได้ไม่หมดบางแห่งสกัดลึกลงไปถึงพื้นเดิม ทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากฝุ่น ซ่อมหลุมลึกด้วย ปูนซีเมนต์ซ่อมโครงสร้าง"ดรายกรีตเอช.บี. (จิงโจ้824)"บ่มน้ำให้อิ่มตัวกวาดน้ำออกให้หมดไม่ให้มีน้ำขัง ทาน้ำยาประสานคอนกรีต เก่า-ใหม่ "แองเคิ้ล-อิท (จิงโจ้ 205)" ทิ้งให้แห้งเทปรับระดับด้วย ปูนซีเมนต์ปรับระดับบาง"ฟลอรืเลฟเว็ล 10(จิงโจ้ 910)" ข้อควรระมัดระวัง หากพบรอยร้าวที่พื้นโครงสร้าง ต้องซ่อมรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่ ฉาบซ่อมโครงสร้าง131 ก่อน
เนื่องจากระดับพื้นยกขึ้นมาจากระดับพื้นดินน้อยจึงทำให้ความชื้นจากพื้นดินด้านล่างดันขึ้นมา และไม่ได้มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึมก่อนวางแผ่นพื้น รื้อปาร์เก้ทั้งหมดออก แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พรมน้ำให้ชุ่ม แล้วทาพื้นด้วย ซีเมนต์สร้างผลึกกันซึม "กรีนซีล 200 (จิงโจ้ 305)" ทิ้งให้แห้งสนิท แล้วจึงปูปาร์เก้ใหม่ ข้อควรระมัดระวัง เมื่อรื้อปาร์เก้ออกแล้วพบว่ามีพื้นหลุดร่อนต้องซ่อมพื้นด้วย ปูนซีเมนต์ฉาบซ่อมโครงสร้างชนิดบาง"ดรายกรีต เอช เอส(จิงโจ้825)" ก่อน
เกิดรอยร้าวเล็กๆ เนื่องจากปูนฉาบหดตัว และช่างฉาบไม่เรียบ ลอกกาวติดวอลเปเปอร์ออกให้หมดทำความสะอาดให้ปราศ จากฝุ่น ใช้ฟิวเลอร์ผสมเสร็จสำหรับตกแต่งผิว "คอนไลท์ สกิม โค้ท (จิงโจ้ 821)" ผสมกับปูนฉาบแต่งผิวบางๆ แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ จึงทาสีทับ ข้อควรระมัดระวัง รอยร้าวที่เกิดต้องไม่ให้มาจากการทรุดตัว ของโครงสร้าง