call now : 08-9965-7687

818 วอเตอร์ พลัค ปูนอุดน้ำรั่วฉับพลัน

products / มอร์ต้า (Mortar) / 818 วอเตอร์ พลัค ปูนอุดน้ำรั่วฉับพลัน

  • 818 วอเตอร์ พลัค ปูนอุดน้ำรั่วฉับพลัน

    ซีเมนต์พลัค แห้งเร็วชนิดฉับพลัน ซีเมนต์สำเร็จรูปแห้งเร็วฉับพลันใน 2 นาที สำหรับงานซ่อม อุด ที่ต้องการแห้งเร็ว เช่นบริเวณที่เปียกมีน้ำรั่วไหล หรืองานที่ต้องการทาสีทันที       ขนาด 1กก. / กระป๋อง    ราคา   (295)   210   บาท
       ขนาด 5กก. / กระป๋อง    ราคา   (840)   630   บาท
       ขนาด 25กก. / ถุง    ราคา   (3,400)   2,550   บาท