call now : 08-9965-7687

911 ปูนปรับระดับ FLOORITE OVERLAYMENT

products / ปูนปรับระดับ และซ่อมโครงสร้าง (Self Levelling & Grout) / 911 ปูนปรับระดับ FLOORITE OVERLAYMENT

  • 911 ปูนปรับระดับ FLOORITE OVERLAYMENT

    ปูนซีเมนต์ปรับระดับบาง ชนิดรับกำลังอัด ใช้ปรับระดับและตกแต่งพื้นที่ความหนา 3-10 มม. ให้เรียบ รับกำลังอัดสูง มีความแข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุอื่นปูทับหน้าอีกที       ขนาด 25 กก. / ถุง    ราคา   (925)   590   บาท