call now : 08-9965-7687

NEWS & PROMOTIONใช้เพื่อเจาะยึด Bolt,Stud และเหล็ก เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง แห้งเร็วทันที สามารถทำงานแนวดิ่ง เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร หรือเสริมเหล็กโครงสร้าง


ใช้เพื่อเจาะยึด Bolt,Stud และเหล็ก เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง แห้งเร็วทันที สามารถทำงานแนวดิ่ง เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร หรือเสริมเหล็กโครงสร้าง


ใช้เพื่อเจาะยึด Bolt,Stud และเหล็ก เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง แห้งเร็วทันที สามารถทำงานแนวดิ่ง เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร หรือเสริมเหล็กโครงสร้าง


ใช้เพื่อเจาะยึด Bolt,Stud และเหล็ก เสริมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง แห้งเร็วทันที สามารถทำงานแนวดิ่ง เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร หรือเสริมเหล็กโครงสร้าง


##กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นท้าหน้าฝน ตั้งแต่วันที่ 1มิ.ย.-15ก.ย.61เท่านั้น อาทิเช่น สีอะคริลิกทากันซึม, โพลียูรีเทรนกันซึม 100% , ซีเมนต์หยุดน้ำฉับพลัน, ยาแนวโพลียูรีเทรน ซีลแลนท์ เป็นต้น โทรปรึกษาปัญหาหน้างาน ฟรี จ้า.....